Hanka Čapková, studentka 5. A, se v měsíci dubnu zúčastnila prestižní výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Památník Terezín. Tématem letošního XXVI. ročníku - Memoriálu Hany Greenfieldové – bylo: Malovat a přežít.

Pro svůj obraz s názvem Pohled z kavárny (akryl na papíře) se autorka inspirovala stejnojmennou básní od Hanuše Hachenburga, která byla publikována v časopise Vedem, chlapců z Domova 1, a pochází ze sbírky Hned vedle bílá barva mráčků. V celorepublikové konkurenci mnoha stovek účastníků výtvarné soutěže se Hanka umístila v kategorii středoškolských studentů na krásném 4. místě. Srdečně jí blahopřejeme k úspěchu!

PhDr. Eleonora Tehníková,
vyučující výtvarné výchovy

Zde si přečtěte báseň a prohlédněte Hančin skvělý obraz.

Pohled z kavárny

Kavárna, to je pěkné místo!                                               
Skleničku s čajem mám tam jisto.
Při falešné muzice dívám se shůry
na dráty německé komandatury
a děvky, co kávu roznášejí
že nemohou jinak, tak se jen smějí.

Bavím se dobře s veselou lící
(Tam dole teď nesou umírající,
jen dědkové tlačí tu pohřební vůz
jak symbol svých let, jež nemohou už)
a vzadu ta zelená budova
tyfem je sžírána dopola.