Uchazeči o studium

 • Přijímací zkoušky

  Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky uchazeč dostane nejpozději 14 dní před jejím konáním.

  Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut.

  Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

  Časové schéma jednotné přijímací zkoušky
  (pro žáky bez časového navýšení)

  Sraz uchazečů v učebně 8.00
  Matematika 8.30–10.00
  Český jazyk a literatura 10.50–12.10
  Předpokládaný konec 12.10

   

Klub mladých diváků

 • Klub mladých diváků

  Nižší gymnázium

  Datum: 25. 5. 2023 (čtvrtek)

  Představení: Danny Smiřický
  Divadlo na Vinohradech

  Odjezd: ve 12.15 hodin od školy
  Začátek představení: v 15 hodin

  Předpokládaný návrat: v 19.30 hodin na Terminál nebo autobusové nádraží Na Lukách


  Datum: 9. 6. 2023 (pátek) – náhradní termín za zrušené představení

  Představení: Zítra swing bude znít všude / M. Vačkář, O. Havelka
  Divadlo ABC

  Odjezd: v 16.00 hodin z autobusového nádraží Na Lukách
  Začátek představení: v 19 hodin

  Předpokládaný návrat: ve 23.30 hodin na Terminál nebo autobusové nádraží Na Lukách


  Vyšší gymnázium

  Datum: 21. 4. 2023 (pátek)

  Představení: Okno mé lásky
  Divadlo Broadway

  Délka: 3 hodiny včetně přestávky

  Odjezd v 15.30 hodin od školy (zastávka Granát)

  Předpokládaný návrat: v 22.30 hodin na Terminálu nebo autobusovém nádraží Na Lukách

Školní parlament

 • Opakování volby nového zvonění

  Ve čtvrtek 8. prosince se sešel školní parlament, aby projednal nové školní zvonění. Parlament se rozhodl vyřadit vítěznou nahrávku od Kanye West, jelikož většina odhlasovala, že není vhodné, aby se škola prezentovala nahrávkami od autora, jež otevřeně podněcuje rasovou nesnášenlivost. Volba nového zvonění proběhne znovu v týdnu od 12. do 16. prosince. Nahrávky zůstávají, až na dříve zmíněnou, stejné. Za účelem zajištění větší objektivnosti hlasování bude volba realizována v prostředí systému Moodle. O volbě vás bude parlament informovat školním rozhlasem.

 • Zasedání školního parlamentu 24. 11. 2022

  Ve čtvrtek 24.11. 2022 znovu zasedal školní parlament. Nejprve se projednávalo školní zvonění, na které bylo podáno 7 návrhů, z nichž bude zvoleno žáky a učiteli jen jedno. Dále se řešilo konečné přidání mikrovlnné trouby do školní jídelny. Poslední a asi nejzajímavější věcí byla juniorská volba prezidenta. Voleb se budou moci účastnit žáci, kteří již dovršili patnáctý rok a mají občanský průkaz. První kolo voleb se uskuteční 13. prosince. Více informací o volbách na webu jsns.cz/projekty/studentske-volby.