Uchazeči o studium

 • Aktuální informace

  Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2024/2025.

  Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení ve druhém kole následující kritéria: Kritéria přijímacího řízení 2024 – 2. kolo.

  Termín pro odeslání přihlášky zákonným zástupcem uchazeče je 24. května.

  Podrobnosti jsou v sekci Uchazeči / Přijímací řízení.


  Výsledky přijímacího řízení:
  Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny od středy 15. 5. 2024 na internetových stránkách školy www.gytu.cz a na vývěsce před budovou školy.

  Poznámka pro zákonného zástupce:
  Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí je dáno výsledkovou listinou a nezasílá se. 

Klub mladých diváků

 • Klub mladých diváků

  Nižší gymnázium

  Další ročník máme úspěšně za sebou.
  O termínu přihlášek na následující sezónu budeme včas informovat.


  Vyšší gymnázium

  Děkujeme za přízeň a v novém školním roce se těšíme na viděnou.
  Přihlášky na novou sezónu získáte v kabinetu českého jazyka u paní učitelky Myslivcové.

  Datum: 17. 9. 2024 (úterý)

  Představení: Hamlet
  Národní divadlo

  Odjezd v 16.00 hodin od gymnázia
  Délka představení: 2 hodiny a 45 minut (včetně přestávky)
  Předpokládaný návrat: v 23.00 hodin na Terminál a autobusové nádraží Na Lukách

Školní parlament

 • První parlament školního roku 2023/2024

  V pátek 22. září 2023 se uskutečnilo první zasedání Školního parlamentu v tomto letošním roce i s novými zástupci primy a prvního ročníku. Byla prezentována výzva 10 000 kroků. Výzvy se mohou účastnit všechny třídy se svým třídním profesorem. Aby byly třídy motivovány, třída s nevyšším počtem nachozených kroků si bude moci uspořádat jeden výlet navíc během maturitních nebo příjímacích zkoušek.

  Filip Bičík (5. A)

 • Poslední parlament školního roku

  Dne 16. 6. 2023 se konala poslední schůzka parlamentu školního roku 2022/23. Na programu byla volba vedení parlamentu pro příští rok. Předsedou se stal Filip Bičík a zástupkyní předsedy se stala Sofie Zlatušková. Dále jsme probrali obsah nového školního instagramu.

  Filip Bičík, Sofie Zlatušková

Partneři