Historie turnovského gymnázia začíná v září 1908, kdy byla otevřena první třída státní reálky na chlapecké škole. Již 20. října se přestěhoval ústav do obecní budovy č. 5 na náměstí, kde setrval 22 roků. V letech 1929–1930 byla nákladem 5 miliónů Kč postavena budova na Výšince, ve které sídlí gymnázium dodnes. V roce 1933 byla škola přeměněna na reálné gymnázium.

V prvním období maturovalo na škole celkem 722 studentů, z nichž bylo 161 dívek.

V období Protektorátu Čechy a Morava obsadili němečtí vojáci nejprve suterén budovy a v lednu 1944 se celá budova proměnila v německou vojenskou nemocnici. 22. a 23. září 1945 se konalo slavnostní znovuotevření budovy, spojené se sjezdem bývalých žáků a profesorů ústavu.

Dle zákona o jednotné škole se v roce 1948 stalo gymnázium pouze čtyřletým. Ve školním roce 1952 bylo rozhodnuto o zkrácení studia na 3 roky a začíná období jedenáctiletky.

Další reforma v roce 1958 přinesla dvanáctiletou střední školu. V roce 1963 vznikla tříletá všeobecná škola (SVVŠ). Rok 1971 přinesl opět čtyřleté gymnázium. Ve školním roce 1990/1991 se podařil návrat k víceletému gymnáziu, nejprve sedmiletému a později osmiletému. V současnosti existuje osmiletá a čtyřletá forma studia.