Gymnázium Turnov nabízí

 • čtyřletý a osmiletý studijní program, jehož cílem je připravit studenty pro vysokoškolské studium

  Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – bude přijato 30 žáků
  Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – bude přijato 30 žáků

 • postupnou specializaci na technické, přírodovědné, humanitní nebo ekonomické zaměření pomocí systému seminářů (14 volitelných hodin v maturitním ročníku)  – viz Vyšší gymnázium - ŠVP
 • moderní výuku vycházející ze školního vzdělávacího programu, který klade důraz na výuku jazyků (Aj, Nj, Šj, Fj) a ICT
 • nadstandardní přípravu pro studium na vysokých školách, First Certificate, Zertifikat Deutsch, programování, specializované semináře
 • individuální přístup k žákům, profesní výchova, poradenství, preventivní protidrogové programy
 • příjemné studijní prostředí, studovna otevřena od 7:30 do 14:30 hodin, knihovna s 6 500 svazky beletrie a 16 500 svazky odborné literatury, půjčování učebnic, možnost kopírování,…
 • komfortní zázemí pro všechny studenty, odborné učebny, neomezený přístup na internet, moderní vyučovací pomůcky, výukové programy
 • sportovní zázemí, moderní hřiště, tělocvična, posilovna, bazén, nabídka sportovních kurzů
 • kontakty se zahraničím, partnerské školy v Holandsku a Švýcarsku, pravidelné kulturněhistorické exkurze do Francie a Itálie  – viz Zahraniční kontakty
 • využívání moderní školní jídelny a možnosti občerstvení ve školním bufetu
 • rekreační možnosti na Školní chatě SRPDŠ v Pasekách nad Jizerou

O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole
O škole