Složení pro školní rok 2022/2023

 • Předseda: Šimon Rozum (7. A)
 • 1. místopředseda: Veronika Kvapilová (1. C)
 • 2. místopředseda: Filip Mráz (3. C)
 • Zapisovatelé: Sofie Zlatušková, Filip Bičík (4. A)
 • Zástupce v městském parlamentu: Matěj Krejčí (2. A)

Členové:

 • 1. A – Kristýna Anna Čihulková, Florian Lhoták
 • 2. A – Hanna Herashchanka, Matěj Krejčí
 • 3. A – Kateřina Houžvičková, Robert Bičík
 • 4. A – Sofie Zlatušková, Filip Bičík
 • 5. A – Kryštof Kvapil
 • 6. A – Elen Drahoňovská, Nina Marková
 • 7. A – Veronika Drahoňovská, Šimon Rozum, Kryštof Hanzal
 • 8. A – Anna Marie Pavlasová, Jonáš Duchoň
 • 1. C – Karolína Brabercová, Martin Lev, Antonín Leitner
 • 2. C – Michaela Kočová, Barbora Šimůnková, Klára Jandová
 • 3. C – Veronika Kvapilová, Filip Mráz
 • 4. C – Barbora Kroupová, Matěj Bernat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Cíle

Mezi hlavní cíle patří zprostředkování podnětů ke zlepšení chodu školy z řad studentů školy, tyto podněty jsou dále předávány ředitelství školy, školské radě a profesorskému sboru. Studenti se zde naučí vést diskuzi a zapojovat se do chodu školy. Školní parlament slouží také jako prostředek studentů k uskutečňování vlastních projektů ( např. koncerty, sportovní turnaje atd.).

Složení

Školní parlament tvoří dva zástupci každé třídy. Ti volí jednoho předsedu a dva místopředsedy.

Členství ve školním parlamentu

Funkce člena školního parlamentu vzniká zvolením ve své kmenové třídě. Funkční období je jeden školní rok.

Funkce člena zaniká

 1. odvoláním kmenové třídy
 2. odstoupením
 3. přestupem na jinou školu či ukončením školy
 4. úmrtím

Předseda a místopředseda školního parlamentu

Funkce předsedy a místopředsedy vzniká zvolením členy školního parlamentu.

Funkční období je jeden školní rok.

Funkce předsedy zaniká

 1. tajným hlasováním nadpoloviční většinou školního parlamentu
 2. ztrátou členství ve školním parlamentu

Předseda

 1. svolává členy parlamentu k jednání
 2. řídí diskusi při jednání
 3. je povinen k jednání přizvat další osoby, je-li to zapotřebí k objasnění projednávané věci
 4. interpretuje závěry parlamentu řediteli školy, členům školské rady a profesorskému sboru
 5. vykazuje z jednání členy narušující řádný průběh jednání
 6. určuje zapisovatele

Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

Jednání školního parlamentu

 • Pro přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 • Jednání se může účastnit každý student naší školy.
 • Předseda (místopředseda) předloží návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů připomínek členů školního parlamentu upraven.
 • Pokud byly v diskusi dány pozměňující návrhy nebo protinávrhy, hlasuje se nejprve o nich v pořadí, v jakém byly podány a potom o ostatních částech návrhu.
 • Každý student má právo podat návrh přes svého třídního zastupitele.

 

Školní parlament – aktuality, zprávy

 • První parlament školního roku 2023/2024

  V pátek 22. září 2023 se uskutečnilo první zasedání Školního parlamentu v tomto letošním roce i s novými zástupci primy a prvního ročníku. Byla prezentována výzva 10 000 kroků. Výzvy se mohou účastnit všechny třídy se svým třídním profesorem. Aby byly třídy motivovány, třída s nevyšším počtem nachozených kroků si bude moci uspořádat jeden výlet navíc během maturitních nebo příjímacích zkoušek.

  Filip Bičík (5. A)

 • Poslední parlament školního roku

  Dne 16. 6. 2023 se konala poslední schůzka parlamentu školního roku 2022/23. Na programu byla volba vedení parlamentu pro příští rok. Předsedou se stal Filip Bičík a zástupkyní předsedy se stala Sofie Zlatušková. Dále jsme probrali obsah nového školního instagramu.

  Filip Bičík, Sofie Zlatušková

 • Opakování volby nového zvonění

  Ve čtvrtek 8. prosince se sešel školní parlament, aby projednal nové školní zvonění. Parlament se rozhodl vyřadit vítěznou nahrávku od Kanye West, jelikož většina odhlasovala, že není vhodné, aby se škola prezentovala nahrávkami od autora, jež otevřeně podněcuje rasovou nesnášenlivost. Volba nového zvonění proběhne znovu v týdnu od 12. do 16. prosince. Nahrávky zůstávají, až na dříve zmíněnou, stejné. Za účelem zajištění větší objektivnosti hlasování bude volba realizována v prostředí systému Moodle. O volbě vás bude parlament informovat školním rozhlasem.