Složení pro školní rok 2022/2023

 • Předseda: Šimon Rozum (7. A)
 • 1. místopředseda: Veronika Kvapilová (1. C)
 • 2. místopředseda: Filip Mráz (3. C)
 • Zapisovatelé: Sofie Zlatušková, Filip Bičík (4. A)
 • Zástupce v městském parlamentu: Matěj Krejčí (2. A)

Členové:

 • 1. A – Kristýna Anna Čihulková, Florian Lhoták
 • 2. A – Hanna Herashchanka, Matěj Krejčí
 • 3. A – Kateřina Houžvičková, Robert Bičík
 • 4. A – Sofie Zlatušková, Filip Bičík
 • 5. A – Kryštof Kvapil
 • 6. A – Elen Drahoňovská, Nina Marková
 • 7. A – Veronika Drahoňovská, Šimon Rozum, Kryštof Hanzal
 • 8. A – Anna Marie Pavlasová, Jonáš Duchoň
 • 1. C – Karolína Brabercová, Martin Lev, Antonín Leitner
 • 2. C – Michaela Kočová, Barbora Šimůnková, Klára Jandová
 • 3. C – Veronika Kvapilová, Filip Mráz
 • 4. C – Barbora Kroupová, Matěj Bernat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Cíle

Mezi hlavní cíle patří zprostředkování podnětů ke zlepšení chodu školy z řad studentů školy, tyto podněty jsou dále předávány ředitelství školy, školské radě a profesorskému sboru. Studenti se zde naučí vést diskuzi a zapojovat se do chodu školy. Školní parlament slouží také jako prostředek studentů k uskutečňování vlastních projektů ( např. koncerty, sportovní turnaje atd.).

Složení

Školní parlament tvoří dva zástupci každé třídy. Ti volí jednoho předsedu a dva místopředsedy.

Členství ve školním parlamentu

Funkce člena školního parlamentu vzniká zvolením ve své kmenové třídě. Funkční období je jeden školní rok.

Funkce člena zaniká

 1. odvoláním kmenové třídy
 2. odstoupením
 3. přestupem na jinou školu či ukončením školy
 4. úmrtím

Předseda a místopředseda školního parlamentu

Funkce předsedy a místopředsedy vzniká zvolením členy školního parlamentu.

Funkční období je jeden školní rok.

Funkce předsedy zaniká

 1. tajným hlasováním nadpoloviční většinou školního parlamentu
 2. ztrátou členství ve školním parlamentu

Předseda

 1. svolává členy parlamentu k jednání
 2. řídí diskusi při jednání
 3. je povinen k jednání přizvat další osoby, je-li to zapotřebí k objasnění projednávané věci
 4. interpretuje závěry parlamentu řediteli školy, členům školské rady a profesorskému sboru
 5. vykazuje z jednání členy narušující řádný průběh jednání
 6. určuje zapisovatele

Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

Jednání školního parlamentu

 • Pro přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 • Jednání se může účastnit každý student naší školy.
 • Předseda (místopředseda) předloží návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů připomínek členů školního parlamentu upraven.
 • Pokud byly v diskusi dány pozměňující návrhy nebo protinávrhy, hlasuje se nejprve o nich v pořadí, v jakém byly podány a potom o ostatních částech návrhu.
 • Každý student má právo podat návrh přes svého třídního zastupitele.

 

Školní parlament – aktuality, zprávy

 • Vybíráme nové zvonění – anketa

  Školní parlament vybral a upravil následujících 8 hudebních úryvků. Na vás je nyní volba návrhu, který se vám nejvíce líbí a který se stane na následující období skutečným zvoněním. Svůj hlas můžete zaslat nejpozději do konce měsíce listopadu. Těšíme se na vaše hlasy. 

 • Zasedání Školního parlamentu 23. 9. 2022

  V pátek 23. 9. 2022 se uskutečnilo první setkání školního parlamentu v tomto školním roce.

 • Zasedání Školního parlamentu 12.11.2019

  V úterý 12. listopadu se odehrála první schůze Školního parlamentu v tomto školním roce.

  V úvodu zasedání se Školní parlament dohodl na založení nové facebookové stránky, skrze kterou bude moci lépe komunikovat s veřejností a přijímat podněty ke své činnosti.