Přijímací řízení na Gymnázium Turnov se řídí aktuálně platným školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Otevírané obory pro školní rok 2022/2023:

 • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – bude přijato 30 žáků
 • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – bude přijato 30 žáků


Podání přihlášek do přijímacího řízení

Vyplněné přihlášky lze podávat osobně ve studovně školy nejpozději 1. března 2023.

Úřední doba studovny do 1. března 2023 mimo termíny prázdnin:

 • PO    7.30–16.00 h
 • ÚT–ČT    7.30–15.00 h
 • PÁ    7.30–14.00 h
 • V pátek 3. 2. 2023 (pololetní prázdniny): zavřeno

V týdnu jarních prázdnin od 20. 2. do 24. 2. 2023: PO, ST 9.00–12.00 h

Na přihlášce nemusí být vyplněn závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.


Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté studium – řádný termín

 • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
 • 2. termín: pátek 14. dubna 2023

Osmileté studium – řádný termín

 • 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
 • 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Oba typy studia – náhradní termín

 • 1. termín: středa 10. května 2023
 • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023