Přijímací řízení na Gymnázium Turnov se řídí aktuálně platným školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Otevírané obory pro školní rok 2022/2023:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – bude přijato 30 žáků
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – bude přijato 30 žáků

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté studium – řádný termín

  • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín: pátek 14. dubna 2023

Osmileté studium – řádný termín

  • 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  • 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Oba typy studia – náhradní termín

  • 1. termín: středa 10. května 2023
  • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023