Způsob a podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání proběhne v souladu s příslušnými právními předpisy, zvláště zákonem č. 284/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách a učilištích, resp. vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Zkušebními předměty společné části jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika. Žák koná povinně zkoušku z českého jazyka a literatury, k tomu volí mezi cizím jazykem a matematikou. Kromě toho může žák zvolit až 2 nepovinné zkoušky z výše uvedených předmětů a předmětu matematika rozšiřující.

Zkušebními předměty profilové části jsou český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, dějepis, základy společenských věd, informatika a ICT, výtvarná výchova. V profilové části koná žák zkoušku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dalších dvou zkoušek. Pokud si žák vybere ve společné části zkoušku z cizího jazyka, musí z tohoto předmětu maturovat i v profilové části. Pokud žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, může z tohoto předmětu maturovat také v profilové části, pouze však v nepovinné zkoušce. Zkouška z českého jazyka a literatury i cizího jazyka se skládá z písemné (slohové) práce a ústní zkoušky. Písemná práce z českého jazyka a literatury musí mít rozsah minimálně 250 slov, žáci si vybírají nejméně ze 4 zadání a na zpracování mají alespoň 110 minut. Písemná práce z cizího jazyka musí mít rozsah minimálně 200 slov, žáci si vybírají nejméně ze 4 zadání a na zpracování mají alespoň 60 minut. Zkouška z předmětů matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, dějepis, základy společenských věd, informatika a ICT je formou ústního zkoušení. Zkouška z výtvarné výchovy se skládá z obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky. V profilové části může žák zvolit až 2 nepovinné zkoušky z téže nabídky předmětů.