Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2024/2025.

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení ve druhém kole následující kritéria: Kritéria přijímacího řízení 2024 – 2. kolo.

Termín pro odeslání přihlášky zákonným zástupcem uchazeče je 24. května.

Podrobnosti jsou v sekci Uchazeči / Přijímací řízení.


Výsledky přijímacího řízení:
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny od středy 15. 5. 2024 na internetových stránkách školy www.gytu.cz a na vývěsce před budovou školy.

Poznámka pro zákonného zástupce:
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí je dáno výsledkovou listinou a nezasílá se.