Proč se odvolat?

 • protože tam chcete studovat!
 • protože ne všichni přijatí na školu opravdu nastoupí
 • protože nic horšího, než že nebudete přijati, se vám nemůže stát, tak proč to nezkusit?
 • protože kdo to nezkusí, nebude přijat určitě!
 • protože máte pocit, že něco nebylo v pořádku

Kdy se odvolat?

 • do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění
 • pokud o to studium opravdu stojíte

Jak se odvolat?

 • náležitosti formálního dopisu (věc: žádost o přezkoumání rozhodnutí), jméno, datum konání přijímacího řízení, jednací číslo, obor, odůvodnění
 • odvoláváte se k děkanovi, pokud neuspějete, můžete se potom odvolat ještě k rektorovi
 • odůvodnění:
  • pokud se vyskytly chyby v zadání, nejednoznačné odpovědi, chyby ve vyhodnocení (má odpověď je také správná a měla být bodově ohodnocena) – vždy podpořit autoritativním zdrojem (učebnice, encyklopedie, jiná kniha apod.)
  • jsem těsně pod čarou pro přijetí a věřím, že s mými výsledky mám šanci, pokud všichni přijatí nenastoupí ke studiu, protože viz. níže
  • projevuji zájem o obor (doložte účastí na olympiádách, soutěžích, kurzech, seminářích, publikační činností, volbou seminářů ve škole atd.)
  • mám velkou praxi a budu přínosem pro školu a obor (v čem a proč)

Kde najdu vzor odvolání?

 • časopis Student In
 • četné příručky, které mi byly distribuovány vých. poradkyní na škole
 • co třeba internet?
 • pokud budete chtít konzultovat své odvolání s VP, přineste si je s sebou napsané, abychom měli o čem mluvit a co vylepšovat!