Škola v akci

Název projektu: Škola v akci II

Registrační číslo projektu: CZ.

Projekt zaměřený na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků a studentů.

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021