Škola v akci

Název projektu: Škola v akci

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_035/0006197

Projekt zaměřený na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků a studentů.

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019