Rada školy na svém zasedání dne 17. 10. 2023 schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022/2023.

Výroční zpráva včetně příloh je ke stažení na webu školy v kategorii Školní dokumenty.