Gymnázium nabízí všem studentům různé zájmové aktivity. Do školy zveme zajímavé hosty, s kterými mohou studenti diskutovat. Organizujeme tematické semináře a přednášky se známými osobnostmi kulturního a vědeckého světa.

Přednášky jsou zaměřeny nejen na kulturní a společenské problémy, ale i na profesionální orientaci, mediální výchovu, historii, regionální problematiku, ekologickou a geografickou tematiku, hudbu a film. Významné místo zaujímá také drogová prevence.

Zájmové kroužky

Dramatický kroužek

Kroužek šachu

Nepovinné předměty

Studenti si mohou zvolit kterýkoli seminář navíc jako nepovinný. Vybírají si především jazykové konverzace, programování apod.

Nabízíme další jazyk – latinu, ruštinu, …

Klub mladých diváků

Nabízíme dva cykly divadelních představení v pražských divadlech pro žáky nižšího gymnázia a studenty vyššího gymnázia. Plánovaná představení jsou zde.