V maturitním týdnu již tradičně na naší škole probíhá Kariérní den (spíše několik dnů), kdy se studenti předposledního ročníku mají možnost zúčastnit „ministáže“ v oboru, který se chystají studovat.

A tak se třeťáci a septimáni rozjeli do firem od Liberce přes Turnov až do Prahy, aby sbírali zkušenosti. Studenti budou své zážitky sdílet na závěrečném hodnotícím setkání 27. 5.  Děkujeme firmám i „patronům,“, kteří nám takovou zkušenost umožnili získat:

ApConcept, Beckman Coulter Diagnostics, Beiersdorf ČR, CS Cargo, Česká televize, Dontic, Henkel ČR, Kamax, Medilab, Centrum léčení poruch pohyb. aparátu, Nanopharma, Nemlib, Nem. Ml. Boleslav, SPC Semily, Škoda Auto, TJ Turnov, Valbek, J. Farský, K. Tomsová, I. Šimková

Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den
Kariérní den