Ve čtvrtek 23.11. všichni studenti 7.A a výběr ze 3.C, konkrétně společenskovědní seminaristé a seminaristky, vyrazili do Prahy na exkurzi.

 Brzký ranní vlak nás dovezl na Hlavní nádraží, odkud jsme se každý vlastní ose dopravil až na Kampu do Werichovy vily. Tam mají zařízenou velmi hezkou výstavu o životě právě Jana Wericha a historii Osvobozeného divadla, jež s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem tak úspěšně vedli.

Po krátkém občerstvení nás naše kroky zavedly až na krásnou Malou Stranu, kde bylo v plánu navštívit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a tak se také stalo. Přivítal nás poslanec David Pražák, který za okres Semily zastává místo v Zemědělském výboru a Výboru pro životní prostředí. V jednom z vedlejších sálů jsme s ním besedovali o  jeho cestě za kariérou poslance, funkci poslance a jeho angažovanosti v našem okresu. Otevřeně nám zodpověděl všechny dotazy a rozpovídal se také o mezilidských vztazích mezi členy sněmovny.

Po občerstvení čítaje chlebíčky, koláčky a kávu od pana Pražáka nás doplnil pan průvodce, a s ním jsme se pak šli podívat do té opravdové sněmovny, kterou známe z televize. Předtím jsme ale prošli množstvím chodeb (včetně těch podzemních a nadzemních) a viděli mnoho zákoutí, které paláce skrývají. Dokonce nám bylo dovoleno si zkusit nanečisto hlasovat a vyfotit se, kde jen jsme chtěli. To se nám poštěstilo právě díky přítomnosti pana Pražáka, neboť návštěvníkům při tradiční prohlídce sněmovních paláců se této možnosti nedostává. Poté jsme se už pouze svižným krokem dobelhali zpět na nádraží a vydali se na zpáteční cestu do Turnova.

Exkurzi do velkoměsta jsme si moc užili a ocenili jsme vhled do každodenního života mužů a žen, kteří naši zem vedou.

Poděkování patří především panu poslanci Pražákovi, který nám nadstandardní prohlídku zprostředkoval a panu profesoru Sádkovi a paní profesorce Pelcové, kteří pro nás exkurzi připravili absolvovali ji s námi.

Martin Drobník, 7.A

PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A
PS PČR Praha 7.A