Ve škole v pohodě

Název projektu: VE ŠKOLE V POHODĚ

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002838

Realizace: 1. 8. 2023 – 31. 1. 2026

Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím následujících témat:

  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • personální podpora – školní psycholog
  • personální podpora – kariérový poradce
  • inovativní vzdělávání žáků

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.