V úterý 14.11. se třídy 2.C a 5.A v doprovodu paní profesorky Drahoňovské, Rozumové a Myslivcové vydaly na výlet do Lán.

Na první pohled by si člověk řekl, že je to pouze malá obec poblíž Kladna, kde nemůže být nic zajímavého, ovšem opak je pravdou.
Náš výlet jsme započali prohlídkou zámku v Lánech, který byl postaven Rudolfem II. v 16.století. Zámek původně patřil Valdštejnům a Fürstenberkům. Poté byl ale prodán a byl určen pro reprezentační účely Československa. 14. 11. 1918 se stal T. G. Masaryk prvním československým prezidentem a od roku 1921 Lány rád navštěvoval se svojí manželkou Charlotou Masarykovou i se svými dětmi. Mezi oblíbené koníčky T.G.M. patřilo sledování filmů a jízda na koni. Jezdectví se věnoval od svých šedesáti let do pokročilého věku i přes své zdravotní potíže.. I když to nebyl standardní postup, tak T.G.M. byl jediný prezident, který na tomto zámku mohl setrvat i po své abdikaci a mohl tu být do konce svého života.

Po zámku vedly naše kroky k Památníku Alice G. Masarykové, k dceři T.G.M., neoficiální první dámě a první předsedkyni Československého červeného kříže. K ženě, která chtěla rozšiřovat možnosti zdravotnictví a stavět více nemocnic. Alice zemřela v Chicagu jako svobodná a bezdětná žena. Její popel byl převezen až 28 let po její smrti do Lán a byl uložen do rodinného hrobu.

Jedno muzeum následovalo druhé a my jsme navštívili Muzeum T. G. Masaryka. V něm nám paní průvodkyně přiblížila příbuzenské vztahy Masarykových a dobu, ve které T.G.M. žil. Viděli jsme spoustu obrázků, fotografií, soch, dochovaných artefaktů a dalších velice zajímavých věcí. Naši exkurzi jsme zakončili návštěvou hřbitova, kde je Tomáš Garrigue Masaryk se svojí rodinou pochován. Měli jsme tu čest zapálit jim svíčku a uctít tak jejich památku.

Velice děkujeme za nádherný výlet, který nás obohatil a vnesl nám do života spoustu nových informací a poznatků o T.G.M. a době, ve které žil.

Anna Marie Kněbortová, 2.C

Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A
Lány 2.C a 5.A