Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení do prvních ročníků ve školním roce 2024/2025 v prvním kole následující kritéria přijímacího řízení: Kritéria přijímacího řízení 2024

Veškeré informace k přihlašování najdete na webu www.prihlaskynastredni.cz.